کانون تبلیغاتی پخش پیام بازرگانی، تلاش می کند بر مبنای دانش و تجارب کارکنان، به تمامی مشتریان خود خدمات خلاقانه و سودمندی را ارایه دهد. این کانون با بهره گیری از تیم خلاق و ایجاد تقاضا برای کسب و کارها از طریق دنبال کردن روندهای جدید و فناوری های مدرن تبلیغات و ارتباطات، بهترین خدمات این حوزه را در اختیار صاحبان برند قرار می دهد. پخش پیام با در نظر گرفتن نیازهای مشتریان خود راه حلی یکپارچه و جامع را برای پاسخگویی به خواسته های بازارهای داخلی و خارجی فراهم می سازد. .

project_14