آگهی‌هایی برای نشان دادن حماقت رو به رشد انسان

گفتن ندارد که دنیا به طور کلی در حال تبدیل شدن به مکانی احمقانه و احمقانه‌تر است. به سختی می‌توان این مساله را به نمایش درآورد، اما این کمپین متعلق به آژانس تبلیغاتی The Community که اتفاقا برنده‌ی جایزه نیز شده‌است، این کار را به طرز حیرت‌آوری نشان می‌دهد. او در این کمپین از افرادی استفاده می‌کند که به کل از عقل سلیم چشم‌پوشی می‌کنند تا به اهداف احمقانه‌ی خود برسند.
#پخش پیام بازرگانی#آژانس تبلیغاتی پخش پیام بازرگانی#تبلیغات#آژانس تبلیغاتی#کانون تبلیغاتی#کانون پخش پیام بازرگانی#آژانس تبلیغاتی پخش پیام بازرگانی
آنطور که آژانس می‌گوید، یک فیلم این کمپین برنده‌ی شیر برنز در بخش فیلم فستیوال کن شد.