استفاده خلاقانه از دستگیره برای تبلیغات

زمان آن رسیده که به فضای داخل اتوبوس ها برویم و نگاهی به نمونه های عالی تبلیغات حمل و نقل داخلی بیاندازیم. به طور خاص ما در حال صحبت در مورد دستگیره های تبلیغاتی خلاقانه در اتوبوس و مترو هستیم.
سوالی که اینجا مطرح می شود این است چرا تبلیغ کنندگان باید از این دستگیره ها استفاده کنند؟ اول از همه، دستگیره ها ذاتا یک وسیله تعاملی هستند. وقتی اتوبوس یا مترو به سرعت حرکت می کند شما مجبور هستید برای نگاه داشتن خود به چیزی چنگ بزنید و این شما را درگیر لمس کردن دستگیره های اطرافتان می کند. این دقیقا همان چیزی است که هر تبلیغ کننده ای آرزویش را دارد که کاربران با تبلیغ شان تعامل داشته باشند. نیاز به گفتن نیست که لمس کردن باعث این می شود که پیام ها بهتر در ذهن بماند.
#پخش پیام بازرگانی#آژانس تبلیغاتی پخش پیام بازرگانی#تبلیغات#آژانس تبلیغاتی#کانون تبلیغاتی#کانون پخش پیام بازرگانی#آژانس تبلیغاتی پخش پیام بازرگانی1500921690_14994063788862-bus-interior-ads-fitness

1500921735_14994063782866-bus-interior-ads-whose-hand

1500921745_1499406378447-bus-interior-ads-pepsi
استفاده هوشمندانه از دستگیره ها در دنیای تبلیغات قطعا به تماشاگر وسیع تری به نسبت تنها مسافران اتوبوس و مترو خواهد رسید و این به سادگی می تواند مثل یک ویروس اینترنتی در همه جا پخش شود. این یک بازاریابی چریکی فوق العاده است.
همچنین مسافران که نمی توانند آن را خاموش کنند واز انتظار برای رسیدن به مقصد شان به ستوه آمده اند به تبلیغات رو این دستگیره ها و هر کلمه روی آن دقت می کنند و آن را می خوانند. صحبت در این مورد کافی ست و وقت آن رسیده که چند نمونه جالب این تبلیغات را ببینیم.