با اینستاگرام استوری، DJ می شوید

اتفاقی تعاملی که این امکان را به شما میدهد که با انگشت شست خود موزیک را میکس کنید.
.#پخش پیام بازرگانی#آژانس تبلیغاتی پخش پیام بازرگانی#تبلیغات#آژانس تبلیغاتی#کانون تبلیغاتی#کانون پخش پیام بازرگانی#آژانس تبلیغاتی پخش پیام بازرگانی


باکاردی (Bacardi) به طرزهوشمندانه ای با خلق یک عملکرد خاص که تجربه ی تعاملی جذابی است، از”اینستاگرام استوری” اینستاگرام خود استفاده کرد، این عملکرد به مخاطب اجازه میدهد که به وسیله تلفن هوشمند خود به یک DJ تبدیل شود.
DJ باکادری سریع است و با استفاده از عملکرد پرش به عقب و جلو در استوری اینستاگرام به کاربر اجازه میدهد که در میان موزیک ویدیوهای کوتاه با اسکرچس DJ و هر دو حلقه های دستگاه گرامافون مانند تنظیم صدا حرکت کند، آنها میتوانند دستگاه کنترل کننده صدا را که به صورت نرم افزاری طراحی شده است را به انگشت های شست خود کنترل کرده و موزیک DJ شده خود را تولید کنند..#پخش پیام بازرگانی#آژانس تبلیغاتی پخش پیام بازرگانی#تبلیغات#آژانس تبلیغاتی#کانون تبلیغاتی#کانون پخش پیام بازرگانی#آژانس تبلیغاتی پخش پیام بازرگانی

BBDO نیویورک، استودیوی طراحی صدای تون فارمر (Tonefarmer) و فیسبوک فروشگاهی ایجاد کردند که کاملا درگیر این کمپین است. برای امتحان کردن این امکان میتوانید BacardiUSA@ را در نرم افزار اینستاگرام و همچنین در صفحه پروفایل آن جستجو کنید.