برگر میگو و ماکارونی مک‌دونالد در ژاپن

جالب‌ترین آیتم‌های منحصر به فرد و محدود به مک‌دونالدز ژاپن تعلق دارد، اما جدیدترین آن‌ها بسیار خاص است چرا که کمپانی از برگر‌های “کوفته‌برنجی” محبوب خود با ماکارونی و میگو بهره برده.
برگر Gurakoro یک کوفته‌برنجی سرخ شده از ماکارونی و میگو است که همراه با کاهو سرو می‌شود. کوفته‌برنجی داغ و ترد است و با کرم ماکارونی و میگو پر شده‌است و کمی به تندی می‌زند.

.#پخش پیام بازرگانی#آژانس تبلیغاتی پخش پیام بازرگانی#تبلیغات#آژانس تبلیغاتی#کانون تبلیغاتی#کانون پخش پیام بازرگانی#آژانس تبلیغاتی پخش پیام بازرگانی
این برگر به تعداد محدود تولید می‌شود و به مدت دو دهه است که در فواصل زمانی منظم در مک‌دونالدز ژاپن پدیدار شده‌است. این برگر از جایگاه فرهنگی خود همانند McRib در آمریکا بهره می‌برد.

.#پخش پیام بازرگانی#آژانس تبلیغاتی پخش پیام بازرگانی#تبلیغات#آژانس تبلیغاتی#کانون تبلیغاتی#کانون پخش پیام بازرگانی#آژانس تبلیغاتی پخش پیام بازرگانی