رنگ سال 2017: خاكستري مايل به قهوه اي

يك شركت سازنده رنگ به نام “Sherwin-Williams” روز دوشنبه هفته گذشته رنگ سال 2017 را اعلام كرد: خاكستري مايل به قهوه اي.
اين رنگ به خاطر نشان دادن يك رويكرد جديد در علاقه رو به رشد جامعه براي رنگ هاي خنثي و زيبا و تركيب گرم و سرد با يكديگر در راستاي ايجاد يك رنگ مقاومت ناپذير همه كاره در سال 2017 بسيار معروف شد.

.#پخش پیام بازرگانی#آژانس تبلیغاتی پخش پیام بازرگانی#تبلیغات#آژانس تبلیغاتی#کانون تبلیغاتی#کانون پخش پیام بازرگانی#آژانس تبلیغاتی پخش پیام بازرگانی


رنگ فوق با وضعيتي نه گرم نه سرد، نه خاكستري نه قهوه اي، نه تاريك نه روشن، جايي در وسط ايستاده است. شروين ويليامز متوجه شد كه مصرف كنندگان اغلب اوقات در پي استفاده از رنگ هاي محافظه كارانه تر براي نقاشي تزيين خانه هاي خود هستند.

.#پخش پیام بازرگانی#آژانس تبلیغاتی پخش پیام بازرگانی#تبلیغات#آژانس تبلیغاتی#کانون تبلیغاتی#کانون پخش پیام بازرگانی#آژانس تبلیغاتی پخش پیام بازرگانی
به گفته سو وادن، مدير بازاريابي رنگ در شروين ويليامز، رنگ هاي خنثي همواره در حال تغيير هستند. در پنج سال گذشته همه افراد درباره رنگ خاكستري صحبت مي كردند. خوب حالا ديگر خواسته آن ها براورده شده و حاصل ازدواج رنگ هاي خاكستري و قهوه اي به دنيا آمده است.

.#پخش پیام بازرگانی#آژانس تبلیغاتی پخش پیام بازرگانی#تبلیغات#آژانس تبلیغاتی#کانون تبلیغاتی#کانون پخش پیام بازرگانی#آژانس تبلیغاتی پخش پیام بازرگانی
اين رنگ شايد خطرناك ترين انتخاب نباشد اما با اين وجود از گزينه انتخابي سال قبل (رنگ سفيد) هيجان انگيز تر است.