رکورد شکنی فدرر در تبلیغ نایک

راجر فدرر نخستین تنیسور مرد در جهان است که توانست با کسب هشتمین عنوان قهرمانی خود در مسابقات ویمبلدون در این زمینه رکورد بزند. به همین مناسبت نایک تصمیم گرفت تا در قالب یک آگهی تبلیغاتی جدید و پر انرژی رکورد او را به یادگار نگاه دارد.
#پخش پیام بازرگانی#آژانس تبلیغاتی پخش پیام بازرگانی#تبلیغات#آژانس تبلیغاتی#کانون تبلیغاتی#کانون پخش پیام بازرگانی#آژانس تبلیغاتی پخش پیام بازرگانی


در حالی که ما شاهد تصاویری سریع از آماده شدن فدرر برای انجام بازی و ضربه زدن به توپ به سمت پایین هستیم، این جمله به شکلی برجسته خود را نشان می دهد: “اگر شما برای کندن چمن و کسب امتیاز و به تبع آن پیروزی این جا نیامده ای، از زمین بازی من بیرون برو” زیرا در حال حاضر مالک زمین تنیس ویمبلدون مشخص است. سپس می بینیم که شماره 8 کم کم به حرف “g”، یکی از حروف نام کوچک فدرر، تبدیل می شود.