زیباسازی شهری با Ctrl-X

در فستیوال سالانه هنرهای خیابانی گروهی از هنرمندان خیابانی روسی روشی خلاقانه برای نشان دادن کهنگی های کشورشان پیدا کرده اند.
#پخش پیام بازرگانی#آژانس تبلیغاتی پخش پیام بازرگانی#تبلیغات#آژانس تبلیغاتی#کانون تبلیغاتی#کانون پخش پیام بازرگانی#آژانس تبلیغاتی پخش پیام بازرگانی
در روسیه به خوروهایی که در مسکو ساخته شده به اصطلاح Moskovitch می گویند. این خودرو ها در دهه 1960 در روسیه بسیار محبوب بودند اما در حال حاضر این خودرو ها به صورت از کار افتاده ای در سطح شهرها رها شده اند.
در حال حاضر این خودروها یا مسیرهای عبور و مرور را مسدود کرده اند و یا محل پارک کردن خودروهای دیگر را اشغال کرده اند. در واقع می توان گفت چهره ی جالبی به محله های شهری نداده اند.
#پخش پیام بازرگانی#آژانس تبلیغاتی پخش پیام بازرگانی#تبلیغات#آژانس تبلیغاتی#کانون تبلیغاتی#کانون پخش پیام بازرگانی#آژانس تبلیغاتی پخش پیام بازرگانی
در یک بازخورد که شبیه به یک شوخی با این وضعیت است، عده ای از هنرمندان از یک قابلیت فتوشاپ در دنیای واقعی استفاده کرده اند و این خودروهای قدیمی با گرافیتی نوشت های روی آن را حذف کرده اند.آنها این کار را به وسیله ی چهارخانه های شطرنجی سفید و خاکستری انجام داده اند.
زیباسازی شهری با Ctrl-X

ام بی ای نیوز: در فستیوال سالانه هنرهای خیابانی گروهی از هنرمندان خیابانی روسی روشی خلاقانه برای نشان دادن کهنگی های کشورشان پیدا کرده اند.

در روسیه به خوروهایی که در مسکو ساخته شده به اصطلاح Moskovitch می گویند. این خودرو ها در دهه 1960 در روسیه بسیار محبوب بودند اما در حال حاضر این خودرو ها به صورت از کار افتاده ای در سطح شهرها رها شده اند.
در حال حاضر این خودروها یا مسیرهای عبور و مرور را مسدود کرده اند و یا محل پارک کردن خودروهای دیگر را اشغال کرده اند. در واقع می توان گفت چهره ی جالبی به محله های شهری نداده اند.

در یک بازخورد که شبیه به یک شوخی با این وضعیت است، عده ای از هنرمندان از یک قابلیت فتوشاپ در دنیای واقعی استفاده کرده اند و این خودروهای قدیمی با گرافیتی نوشت های روی آن را حذف کرده اند.آنها این کار را به وسیله ی چهارخانه های شطرنجی سفید و خاکستری انجام داده اند.

زیباسازی شهری با Ctrl-X

آنها برای این کار از یک الگوی شبکه ای بر روی خودرو استفاده کردند و سپس روی آن را نقاشی کردند تا حالت مجازی آن به واقعیت نزدیک شود. آنها اسم پروژه شان را “Ctrl-X” گذاشته اند.
این کار آنها می تواند به عنوان پاسخی غیر مستقیم در مورد اینکه هنر خیابانی چگونه باید شناخته شود باشد.با پاک کردن خودروی قدیمی پوشیده از گرافیتی که پس از اتمام فستیوال قصد بازیافت آن را دارند، بینندگانشان را به تفکر در مورد هنر خیابانی باز می دارند:که خرابکاری و کثیف کاری است یا هنر واقعی؟
1502052221_news-russian-street-artists-hit-ctrl-x-and-delete1502052223_news-russian-street-artists-hit-ctrl-x-and-delete