سرعت پایین اینترنت اشک خون آشام ها را در می آورد

اتفاقات زندگی روزمره شاید همیشه بهترین داستان ها را رقم نزنند مگر این که شخصیت های اصلی آن ها بیشتر تمایل به پاره کردن سر یا گزش گردن داشته باشند. کمپین شرکت تله کام “Spectrum” هیولاهای کلاسیک را با الگویی متفاوت در سناریوهای داخلی قرار می دهد. این بار Spectrum بر روی یک زوج خون آشام تمرکز کرد که از اینترنت کم سرعت و قدیمی خود ناراحت هستند.
#پخش پیام بازرگانی#آژانس تبلیغاتی پخش پیام بازرگانی#تبلیغات#آژانس تبلیغاتی#کانون تبلیغاتی#کانون پخش پیام بازرگانی#آژانس تبلیغاتی پخش پیام بازرگانی


ما همه با خانم خون آشام احساس همدردی می کنیم که مشغول گفتگوی تلفنی با یک شرکت مخابراتی و تلاش برای طرح شکایت از اینترنت فوق العاده کم سرعت خود است. در هزاران سال زندگی او، این کم سرعت ترین اینترنتی است که خانم خون آشام تجربه می کند. نیمه بهتر او سپس در صدد است تا از شرکت مخابراتی کمک بگیرد اما کارمند شرکت با تکیه بر ارائه خدمات به این زوج بر حرف خود اصرار می ورزد و یک کمدی تمام وقت ساخته می شود. نکه جالب این است که در همین حین خانم خون آشام نیز رویکردی فوق العاده عالی را برای دریافت خدمات بهتر در پیش می گیرد.