کمک رسانی سریع با اپل پرداخت

اپل پرداخت، کمک رسانی را برای حامیان به سازمانهای مورد علاقه آنها آسانتر و امن تر کرده، تنها با یک اشاره. امروز اپل با سرویس اپل پرداخت آغاز به حمایت از سازمانهای غیر انتفاعی اعم از سازمانهای جهانی مانند یونیسف نمود: که آب رسانی و کمک های خیریه ای در زمینه های دیگر در دایره ی فعالیت های آنهاست، اپل روش پرداختی را ارائه می دهد که حامیان بتوانند در ماه های آینده خیلی ساده تر به صورت خصوصی و امن کمک های خود را پرداخت کنند.#پخش پیام بازرگانی#آژانس تبلیغاتی پخش پیام بازرگانی#تبلیغات
اپل پرداخت اجازه میدهد که کمک کنندگان بدون هیچ زحمتی به سازمانهای مانند یونیسف کمک کنند
این پرداخت ها هیچ وقت ساده نبود است، حال دیگر نیازی به وارد کردن اطلاعات تماس، صدور صورت حساب، ایجاد یک حساب کاربری و یا پر کردن فرمهای طولانی برای چک کردن نیست، اپل روشی ارائه میدهد که حامیان خیریه بتوانند فورا کمک های خود را ارسال کنند.#پخش پیام بازرگانی#آژانس تبلیغاتی پخش پیام بازرگانی#تبلیغات1480798904_apple123