KFC؛ تولید کننده مرغ سخاری تا شمع های معطر

آیا شما این محصول را برای فصل تعطیلات انتخاب میکنید؟
در تعطیلات پیش رو شما می توانید خانه خود را با عطر کاج های سوزنی و صمغ پرکنید و یا عطر خوش KFC را در خانه خود به پرواز در آورید.
.#پخش پیام بازرگانی#آژانس تبلیغاتی پخش پیام بازرگانی#تبلیغات#آژانس تبلیغاتی#کانون تبلیغاتی#کانون پخش پیام بازرگانی#آژانس تبلیغاتی پخش پیام بازرگانی
KFC نیوزلند یک شمع معطر تولید کرده و همچنین یک مسابقه فیسبوکی ترتیب داد که این محصول به عنوان جایزه این مسابقه در نظر گرفته شده که طی یک حرکت پیچیده و هوشمندانه راه برنده شدن یک محصول پیشنهاد دادن محصول دیگری است که به وسیله ای KFC تولید میشود.
.#پخش پیام بازرگانی#آژانس تبلیغاتی پخش پیام بازرگانی#تبلیغات#آژانس تبلیغاتی#کانون تبلیغاتی#کانون پخش پیام بازرگانی#آژانس تبلیغاتی پخش پیام بازرگانی
این اولین بارنیست که یک برند تجاری راهی پیدا کرده که بتواند توجه مشتری را به خود جلب کرده و او را به بو و طعم محصول خود علاقمند کند. دراوایل سال جاری KFC محصول لاک ناخن خوردنی را در هنگ کنک و همچنین لسیون ضد آفتاب معطر را در آمریکا تولید کرد.